SAL7368, Akte: R°99.3 (191 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°99.3  
Act
Datum: 1474-10-29

Transcriptie

2019-01-31 door eugenia knops
Allen (et)c(etera) doen condt en(de) te wete(n) dat opde dach va(n)/
heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in prope(re)n p(er)sone/
jan trouwants sone jacops scrij(n)make(re) ende heeft geco(n)st(itueert)/
gesedt volcome(n) macht procu(r)acie ende auc(tori)teyt gegeve(n) den/
voirscr(evene) jacoppe zijne(n) vader ende jacoppe trouwants zijne(n)/

//
brueder aut alle en(de) yegewelke zij sake(n) questie(n) ende gescille(n)/
als hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) soude moge(n)/
voir wat gherichte gheestelijc oft weerlijck dat dat zijn/
oft gebue(re)n mochte alle desselfs jans jairguld(en) sculde(n)/
opcomi(n)ge(n) en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck hoedanich/
die zij(n) wair die belegen zijn oft bevonde(n) moege(n) werden/
in meliori for(ma) promitt(ens) rat(um) salvo oud(erogghe) burg(imagistro)/
vos heykens scab(inis) octobr(is) xxix
Nagekeken doorkristiaan magnus
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer