SAL7368, Act: V°100.5-R°101.1 (203 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°100.5-R°101.1  
Act
Date: 1474-10-29

Transcription

2019-02-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) al eest dat de voirscr(even) so(m)me van xv pet(er)s den voirscr(even)/
ghijsbrechte geloeft es simplicit(er) bynne(n) eender maent naestcomen(de)/
te betale(n) soe es nochtan vorweerde dat hem de voirs(creven)
//
ghijsbrecht metter geluefte(n) niet voirde(r) behulpe(n) en sal/
dan om hem te lossen(e) van alsulker geluefte(n) als de selve/
ghijsbrecht op hede(n) geloeft heeft roel(ove) roelofs voe(r) de/
voirs(creven) p(er)sone(n) van neghe(n) pet(er)s ter goeder rekeni(n)ge(n) met/
alle costen zij zijn van rechte oft ande(re) Dat meer es/
al moeste de voirs(creven) ghijsbrecht de voirs(creven) ix pet(er)s te co(m)m(er)/
hale(n) dat hij hem ynsgelijx om tprincipael en(de) co(m)mer/
te v(er)hale(n) en(de) hem dairaf te lossen(e) mett(er) voirs(creven) geloeften/
behulpe(n) sal moeghen en(de) and(er)s niet Et p(ri)m[(us)] cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer