SAL7368, Act: V°101.4 (204 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°101.4  
Act
Date: 1474-10-28

Transcription

2019-02-25 by Mi-Je Van Gils
It(em) anthonijs van wynghe meye(r) te libbeke en(de) vrancke va(n) mechle(n)/
zijn wynne te holsbeke hebben geloeft ind(ivisim) arnde scrijne xv/
mudde(n) rox me(n)su(r)e lovan(iensis) cu(m) va(n)no ad nat(a)le p(ro)xim(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Et p(rim)[(us)]/
En de heeft geloeft de voirs(creven) anthonijs den voirs(creven) vrancke(n) de/
voirs(creven) xv mudde(n) rox te doe(n) cortte(n) en(de) afslaen aen zijne(n) vader ae(n)/
den pacht die he(m) nu tsinte andriesmesse de voirs(creven) vrancke sculd(ich)/
sal zijn roelofs berghe oct(obris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer