SAL7368, Act: V°102.2 (206 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°102.2  
Act
Date: 1474-10-31

Transcription

2019-02-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) heeft de voirs(creven) henric ter meerder sekerheyt der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) adden met janne de briede(re) vorste(r) in handen gesedt/
de juweelen hier nae volgen(de) die die alsoe ende alsulcke/
bekinde ontfanghen te hebben(e) Inden yersten twee/
silve(re)n quaertpotten de suwagien vergult metter wapen(en)/
hee(re)n philips van scoenhoven wegende seven merck min/
vie(r) yngelschen It(em) eenen overdecten vergulden(en) croes/
boven met eenen kindeken(e) staende op drie leeukens/
wegen(de) negen oncen vijf yngelschen It(em) noch eenen/
overdecten gulden(en) gedraydden croes boven met eene(n) selve(re)n/
kindeken(e) staende op drie mannekens te peerde wegen(de)/
achtien oncen It(em) eenen selve(re)n waterpot met ene(n)/
totele de suwagien vergult verwapent metter wapen(en)/
meester jans pot boven met eene(n) torreken(e) staen(de) op drie/
torrekens wegen(de) twee merck sesse en(de) eene(n) halven/
yngelschen Item eene(n) overdecten silve(re)n croes de/
suwagien vergult met vla(m)men boven met eend(er)/
selve(re)n bloemen staen(de) op drie guld(en) leeukens wegen(de)/
negen oncen derthien ende eene(n) halven yng(elschen) So(mm)[a]/
derthien merc vijf oncen eene(n) yng(elschen) Ende de/
voirs(creven) lijfpen(sien) afgequeten oft verstorven sijnde heeft/
gelooft de voirs(creven) jouffr(ouwe) adde de voirs(creven) juweelen den/
voirs(creven) henr(icke) weder o(m)me te restitue(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer