SAL7368, Act: V°107.1 (211 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°107.1  
Act
Date: 1474-11-04

Transcription

2019-04-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) es vorweerde en(de) ond(er)sproke(n) tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien en(de) hebbe(n)/
gelooft de vors(creven) gehuysschen dat zij den vors(creven) janne en(de) willem(me)/
bij hue(r) goede los houde(n) en(de) ontheffen selen van alsulk(en) acht/
pet(er)s eens alse hue(r) moed(er) vand(en) afcoepe van der helicht van/
eene(n) halve(n) dach(mael) lants geleg(en) opte(n) cleyne(n) morte(r) dat ond(er) de(n)/
and(ere)n willem(me) in deyling(en) gevalle(n) es En(de) oic van seke(re)n have(n) oft e(n)nig(en)/
[and(ere)n saken] sculdich en(de) belanc zijn mochte den wettig(en) kinde(re)n henricx stoeps/
als erfgename(n) pet(er)s wijlen stoeps welc pet(er) brued(er) die voirman/
was van der vors(creven) kinde(re)n moed(er) van welker scu welk scult oic/
de vors(creven) jan en(de) sijn sust(er) oic na gelooft hebben te betale(n) Ende/
zoe wa(n)neer vand(en) vors(creven) afcoepe loflik(er) vestich(eit) gesciet dat/
dan de selve gehuyssce(n) de vors(creven) so(m)me (con)tente(re)n en(de) oplegg(en) sele(n)/
en(de) de(n) selve(n) wille janne en(de) willem(me) d(air) af allessins ontheffe(n)/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer