SAL7368, Act: V°113.2-R°114.1 (222 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°113.2-R°114.1  
Act
Date: 1474-11-09

Transcription

2019-04-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) het es tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien bevorweert wes/
vruchte(n) e(n)nich van hen gehadt heeft vande(n) voirscr(even)/
goede(n) van bincke(m) gewassen inden somer lestleden/
dat dande(re) p(ar)tie de helicht van dien ter deughdeliker/
esti(m)acien hebben sal afgetogen den last der selver/
vrucht en(de) [de(n)] co(m)mer vand(en) selve(n) jae(re) Beyde de voirscr(even)
//
p(ar)tien selen oic te gelike trecken de bate vanden v(er)huerden huyse/
staende inde parijsstrate boven den last gevallen sint jansmisse/
lestlede(n) ende de voirs(creven) weduwe scevels sal in thuys voirs(creven) dat/
zij bewoent moige(n) blive(n) sitten(de) tot kersmisse naistcomen(de)/
behalven dat de voirs(creven) van muysen(en) dair inne hie(re)nbinne(n)/
selen moige(n) doen wercke(n) dat hen van noode es en(de) behoift/
Wes co(m)mer oft chijs anders dan voirs(creven) es op e(n)nich vand(en)/
voirs(creven) goede(n) gevalle(n) ombetailt uutstaet sal dragen ende/
afdoen die ghene die dbesid der selver goede gehadt heeft/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer