SAL7368, Act: V°116.3-R°117.1 (226 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°116.3-R°117.1  
Act
Date: 1474-11-12

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Vander questien die uuytgestaen heeft tussche(n) ja(n)nes et cornelijs/
rootma(n)s gebruede(re)n en(de) des d(air)aen cleeft sijn zij mynlijck bij onder/
wijse van e(n)nige(n) hue(r) maghe(n) ende vriende(n) eens worde(n) der pointe(n)/
en(de) cond(icien) h(ier)nae bescr(even) die zij malcande(re)n gelooft hebbe(n) voir hen/
hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) gestentich tonderhoude(n) voir/
Inden yerste(n) alse va(n) eene(n) pet(er) lijftochte(n) die de voirs(creven) gebruede(re)n/
hebbe(n) te hue(re)n live lancstleven(de) lancstheffen(de) vallen(de) jairlijx tsintjans(mi)[sse]/
baptiste(n) d(air)inne de voirs(creven) jan zijn heffen behoude(n) heeft op een huys/
en(de) hof met de(n) toebehoirte(n) jans vynger gelege(n) inde strate strecken(de)/
vander kerke(n) va(n) s(in)te g(er)trude(n) ter coestrate(n) weert tussche(n) den goede(n)/
des voirs(creven) cloest(er)s en(de) jans lyman streckende acht(er)weert tot aende(n) goede(n)/
jans wile(n) vander heyde(n) metsers nae inhoudt der scepen(en) br(ieve) van/
loven(en) d(air)op gemaect sept(embris) iii a(n)no xiiii[c] lxx Den welken peter de vors(creven)/
jan rootmans v(er)cochte in absen(cien) vand(en) voirs(creven) zijnen brued(er) dat de voirscr(even)/
cornelijs tot eeuwig(en) daig(en) van weerden houde(n) sal die guedinge voirs(creven)/
en(de) dair jegen ne(m)mermeer age(re)n in gheene(n) rechte gheestelic noch weerlic/
en(de) dat warande(re)n gelic de voirs(creven) jan gedaen heeft Voirtaen sal de vors(creven)/
jan den voirs(creven) cornelise op in donderdaige naistcomen(de) sonder sijnen cost
//
goeden ende vestigen in een stuc beemts gelegen buyte(n) arscot/
inde langhe beemde voer hof ende hee(re) soe verre hij dair/
inne gericht es tusscen den goeden [vacat]/
[vacat] Ende geloven(de) d(air) af waerscap en(de) dair toe/
alsdan geven ende betalen drie pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc ende/
dair o(m)me heeft de vors(creven) cornelijs doen a(n)nichile(re)n en(de) te nyeute/
doen alle geloften die jannes donder voir den vors(creven) janne rootman/
dede xxv in meye int boec van lxvii onder hilleg(ar)de wijlen va(n)/
holsbeke cor(am) roelants berghe no(vem)[br(is)] xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer