SAL7368, Act: V°119.4 (233 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°119.4  
Act
Date: 1474-11-15

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Die questie die voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) bij overgeven/
gielijs wants sinte pet(er)s man comen es tussce(n) de(n) selve(n) gielise/
die hem uutgescrev(en) hadde metter stat brieve(n) ter eender zijden/
en(de) janne vanden zijpe ter ande(re) Dair de vors(creven) gielijs wants/
seyde dat zijn wederp(ar)tie op hem te haecht een wettighe clachte/
hadde gedaen welke clachte de selve sijn wed(er)p(ar)tie ontkinde mair/
seide dat questie was tusscen hen van seke(re)n erflich(eit) en(de) woude giel(ijs)/
die aenspreke(n) dat hij dat doen soude onder den hof en(de) inde banc/
dair de goede wai(re)n geleg(en) Was geutent met vo(n)nisse der scepen(en)/
van loven(en) want jan vanden zijpe afginc en(de) ontkinde die/
clachte dat dair o(m)me die sake gehandelt soude wordde(n) inde/
banc dair die goede geleg(en) wae(re)n en(de) die gebrec hadde dat hij/
aensprake In scampno no(vem)[br(is)] xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer