SAL7368, Act: V°135.3 (263 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°135.3  
Act
Date: 1474-12-05

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem uuyter helicht geheete(n) vand(er) borch in p(rese)ncia heeft/
ghenome(n) ende bekint genome(n) te hebben(e) va(n) ja(n)nes de coste(re)/
p(ro)cur(eur) sgodshuys va(n) ghempe va(n) wege(n) desselfs godshuys de goide/
en(de) lande hier nae bescr(even) de(n) selve(n) godshuyse toebehoiren(de) Te/
weten(e) yerst twee boende(r) lants geleg(en) inde p(ro)chie va(n) tieldo(n)ck/
in twee stucke(n) deen houden(de) een boend(er) gelege(n) opt velt/
geh(eeten) destre acht(er) de morterstrate en(de) dande(r) houden(de) oick een/
boende(r) gelege(n) opt velt geheete(n) de wat(er)lede op dander zijde/
vand(er) voirs(creven) morterstrate(n) It(em) drie boende(r) lants gelege(n) inde/
p(ro)ch(ie) van winxele ter plaetsen geheete(n) herpoel Te houde(n) te/
hebben ende te wynne(n) van kersmesse naestcomen(de) eene(n) t(er)mij(n) van/
twelf jae(re)n lang v(er)volgen(de) elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
neghen hollan(dse) guld(en) te xvi stuv(er)s tstuck te kersmesse te betale(n)/
en(de) te loven(en) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) lande zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde moete(n) wynne(n) w(er)ve(n)/
en(de) mesten wel en(de) loflijck gelijck reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en)/
Ende alle dese voirs(creven) vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) roelants heykens/
decembr(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer