SAL7368, Act: V°139.3 (273 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°139.3  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat op heden/
datum van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene lijsbeth/
andries docht(er) gielijs alle en(de) yegewelke huer saken questien/
en(de) gescillen ende heeft ge(con)stitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) meest(er) willem(me) zuerinc woenen(de)/
te brugge alle en(de) yegewelke zijn [huer] saken questien en(de) gescillen/
alle huer jairgulde(n) sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) vervallen goiden/
beruerlic en(de) omberuerlic (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) cor(am) ouderogge burg(imagistro)/
roelants roelofs scabinis dec(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer