SAL7368, Act: V°141.4 (282 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°141.4  
Act
Date: 1474-12-17

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) den dach van rechte die op heden diende tusschen ja(n)ne/
maillefer in deen zijde ende janne colet in dande(re) es bijde(n)/
voirscr(even) p(ar)tien gecontinueert ende v(er)lingt totten tweesten/
dijssendaghe nae derthien dach naestcomen(de) cor(am) roelants vos/
dec(embris) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer