SAL7368, Act: V°142.2 (284 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°142.2  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) de vors(creven) h(er) jan heeft gelooft dat hij den vors(creven) he(re)n/
philipse zijnen brueder overgeven sal ende doen ende/
laten volgen alle alsulken brieven gescriften en(de) munime(n)te(n)/
alse hij e(n)nichsins heeft oft weet aengaend(de) den gecochten/
goeden ende rinte(n) vors(creven) zoe wa(n)neer hem de selve h(er) ph(ilip)s/
weder gheeft en(de) maict brieve van recepisse dair mede/
hij hem gelove(n) sal metten voirs(creven) gelufte(n) van wairscape/
ende genoechdoene die de selve h(er) jan hem vanden/
selve(n) goede(n) ende rinte(n) heeft gedaen nyet te prame(n) hij/
en sal hem tierst de voirscr(even) overgeleverde brieve weder/
te bate(n) bringen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer