SAL7368, Act: V°142.3-R°143.1 (285 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°142.3-R°143.1  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-06 by Mi-Je Van Gils
Item die voirs(creven) h(er) philips die voirtijts sijn geheel goede/
van coudenberghe gelegen te linden onder henricke/
vand(er) calste(re)n voer den voirscr(even) he(re)n janne sijne(n) brueder/
verobligeert heeft en(de) belast aen mathise vande(n) rode/
rintmeester van diest voer twintich rinscher guld(en) te/
xx stuv(er)s tstuc lijfpen(sien) Voer die lossinghe vand(en) welke(n)/
ende van meer ande(re)n laste(n) en(de) co(m)me(re)n die selve h(er) jan/
aenden voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e(n) zijne(n) brueder voort v(er)obligeert
//
heeft ende verbonden zijn kinsgedeelte vanden goede(n) van/
scoenhove(n) nae inhoud der leenbrieve(n) dair af zijnde vand(er)/
daet xiiii[c] lxx febr(uarii) xxi Heeft gekind ende gelijd dat/
hij [alsnu] mits den coepe die hij op hede(n) vand(en) goede(n) va(n) nurode/
vlasselair mette(n) toebehoorte(n) en(de) den panhuyse en(de) [des] greve(n) mole(n)/
aldair en(de) oic van elf ponde(n) loven(sche) erflic opde goede van/
voshe(m) en(de) van leefdale gedaen heeft tegen den vors(creven) he(re)n/
janne sijne(n) brued(er) sculdich es te draghen den last vanden/
selven twintich rinsche guld(en) lijfpen(sien) ende tverloep van dien/
van vier jae(re)n gedragen(de) tsamen metten p(ri)ncipalen tweehond(er)t/
en(de) tachtentich rinsche guld(en) ende heeft dair o(m)me den selve(n)/
he(re)n janne ende sijn goede dair voe(r) gelijc voe(r) aen hem/
verbonde(n) vanden selven twintich rinsche guld(en) tsjaers lijfpen(sien)/
ende vier jae(re)n achterstels volcomelic gequiteert en(de) quijt/
gescouwen Geloven(de) de selve dair af ne(m)mermeer aen te/
spreken te moeyen te volghen noch te vexe(re)n in gheenen/
rechte gheestelic noch weerlic bij hem selve(n) noch niema(n)t/
and(er)s in gheender wijs mair [he(m) en(de)] die selve sijn goede dair af/
geheelic quijt te houden cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer