SAL7368, Act: V°144.2 (290 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°144.2  
Act
Date: 1474-12-17

Transcription

2019-04-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) laureys van wynghe die als gheleyt totte(n) goede(n) (christ)iaens/
wijle(n) meys der stad versueck brieve heeft verworve(n) aende(n)/
meye(r) der erfgename(n) vrouwe katlijne(n) va(n) quaderebbe wed(uwe)/
he(re)n symoens wile(n) pynnock ridders ende jannes vander/
hofstadt en(de) scepen(en) va(n) libbeke d(air)mede hen gescr(even) was/
en(de) versocht niet te mane(n) oft te wijsen op alsulke(n) v(er)volch/
als jan vander loe voir hen gedaen hadde voe(r) vii r(ijns) g(ulden)/
lijftochte(n) op eenighe des voirscr(even) (christ)iaens goede onder/
de voirscr(even) hove gelegen Bij alsoe oft de selve jan/
oft yema(n)t anders daer tege(n) yet segge(n) woude dat hij/
op hede(n) voir meye(r) ende scepen(en) alhier come(n) soude rechts/
plegen tege(n) den voirscr(even) geleydde(n) daer hij niet comen/
en is alsoe heeft hem de voirscr(even) laureys tege(n) de(n) voirs(creven)/
janne te rechte gep(rese)nteert cor(am) om(n)ib(us) dempt(is) lyemi(n)g(en)/
langrode decembr(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer