SAL7368, Act: V°145.3 (292 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°145.3  
Act
Date: 1474-12-28

Transcription

2019-04-11 by Mi-Je Van Gils
It(em) alijt froeids wed(uw)[e] henr(ix) wile(n) van hockezeele en(de) lijsbet huer/
wettige docht(er) die zij hadde va(n) henr(ick) wile(n) ve(re)ng(er)trude(n)/
hue(re)n yersten man hebben geloeft ind(ivisim) janne crauwels/
ty(m)m(er)man vier r(ijns) gul(den) te lx pl(a)c(ken) en(de) xxxvi pl(a)c(ken) te bet(alen)/
de(n) eene(n) r(ijns) g(ulden) te s(in)t jansmisse naestcomen(de) den/
ande(re)n te kersmisse dair nae volgen(de) de(n) derde(n) s(in)t/
jansmisse dan daer nae volgen(de) en(de) de(n) vierde(n)/
te kers(m)isse dat daer nae volge(n) sal en(de) te s(in)t jans/
misse dan d(aer) nae v(er)volgen(de) de vors(creven) xxxvi pl(acken) telke(n)/
t(er)mijne als v(er)reycte schout Et p(ri)ma cor(am) ouderogge burg(imagistro)/
dec(embris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer