SAL7368, Act: V°147.1 (296 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°147.1  
Act
Date: 1474-12-17

Transcription

2019-04-11 by Mi-Je Van Gils
Tvo(n)nisse vande(n) gedinghe dat voe(r) meye(r) ende scepen(en) va(n) loven(en)/
geweest es tusschen ja(n)ne vander hulst briede(r) inde vierheymskind(eren)/
wonen(de) aenlegge(r) ter eender en(de) ja(n)ne de hertoge wonen(de) ond(er)/
hev(er)le v(er)weerde(r) ter ande(r) zijde(n) van dat de voirs(creven) jan vander/
hulst meynde dat hij aende(n) voirs(creven) janne den h(er)toghe bestaet/
hadde bynne(n) eene(n) besproken(en) tijde zeke(re) hout te vue(re)n vande(n)/
bossche he(re)n lod(ewijx) pynnock ridd(er)s meyers te loven(en) ter sart en(de)/
dat en hadde hij bynne(n) de(n) selve(n) tijde niet gedae(n) d(air)om de/
voirs(creven) aenlegge(r) meynde dat de voirs(creven) v(er)weerde(r) gehoude(n) zij(n)/
soude hem opte leggen(e) thout dat hij d(air)bij hadde verlore(n)/
vanden welke(n) de voirs(creven) h(er)toge hielt de contrar(ie) bij div(er)sen/
reden(en) die hij alleg(er)de Wert gewijst bijde(n) he(re)n scepen(en) va(n) lov(en)/
ter manissen smeyers nae ae(n)sprake v(er)antw(er)d(en) en(de) thonisse va(n)/
beyde de(n) p(ar)tien dat de voirs(creven) v(er)weerde(r) d(er) aensprake(n)/
ongehoud(en) zijn soude cor(am) om(n)ib(us) dempt(o) lyemi(n)g(en) dece(m)br(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer