SAL7368, Act: V°150.2 (302 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°150.2  
Act
Date: 1474-12-20

Transcription

2019-04-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) is vorweerde vondemen meer uuten voirs(creven) goeden gaen(de) dan voirs(creven)/
steet en(de) dat meer gedroege boven de weerde van drie oft vier/
stuv(er)s erflijc dat dat den voirs(creven) henr(icke) aen den voirs(creven) chijs den/
d(enier) te xviii gecort soud(en) werden ende bevondeme(n) min d(air) uut/
gaen(de) boven de drie oft vie(r) stuv(er)s erflijc dat dat den voirs(creven)/
ja(n)ne berne(re) opgeleecht soude werden oic den penning van dien/
te xviii en(de) dair mede souden p(ar)tien in dien gestaen d(er) voirs(creven)/
waerscap niet tegenstaen(de) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer