SAL7368, Act: V°151.1 (304 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°151.1  
Act
Date: 1474-12-22

Transcription

2019-04-14 by Mi-Je Van Gils
Vander aenspraken die willem de coni(n)ck gedaen heeft op henr(icke) vand(er)/
most van dat de selve henr(ick) aen hem handedich soude zij(n) geweest/
in fellen moede desgelijx van dat de selve coni(n)ck den selve(n) he(n)r(icke)/
aengesproke(n) heeft van dat hij oick handedich aen des voirs(creven) coni(n)x/
wijf geweest soude zijn in gra(m)men moede dwelc hij boodt te/
thoenen ende de selve henr(ick) ontkinde Was gewijst bijden/
he(re)n scepen(en) va(n) loven(en) ter manissen smeyers nae aensprake/
v(er)antweerde(n) van beyde(n) p(ar)tien en(de) thoenisse des voirs(creven) aenlegg(er)s/
die zijns v(er)mets volquam dat de voirscr(even) henr(ick) den voirs(creven) willem(me)/
doen soude t(er) bet(er)nissen een bedevaert te straesborch d(aer)w(er)t porre(n)/
bynne(n) xl dage(n) naestcomen(de) en(de) goede waerh(eit) d(aer)af bringe(n) nad(er)/
stad recht Ende als hij van daer come(n) sal zijn noch een/
bedevaert te straesborch zijne(n) wive doe(n) bynne(n) xl dage(n) nae/
dat hij van daer come(n) soude zijn te porren en(de) goede waerh(eit)/
d(aer)af te bringe(n) naeder stat recht Voert sprack ter selver/
tijt de voirs(creven) coni(n)ck den voirs(creven) henr(icke) ane eysschen(de) bet(er)nisse/
van dat de selve henr(ick) geseegt soude hebbe(n) dat hij hem/
zijn houdt gestole(n) soude hebben oft genome(n) d(aer)af de selve/
coni(n)ck zijns vermets niet en volqua(m) Ende alsoe was gewijst/
dat van dien de voirscr(even) henr(ick) der aensprake(n) ongehoud(en)/
soude zijn cor(am) scab(in)is in sca(m)pno decembr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer