SAL7368, Act: V°151.2 (305 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°151.2  
Act
Date: 1474-12-22

Transcription

2019-04-20 by Mi-Je Van Gils
Vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
come(n) es tusschen jorijse van stapele als geleyt ond(er) den/
ande(re)n totte(n) goede(n) wout(er)s wijlen streecma(n)s voe(r) de bewijssenisse/
va(n) vijf r(ijns) [g(ulden)] lijfpen(sien) in deen zijde en(de) g(er)truyden wed(uwe) desselfs/
wile(n) wout(er)s in dande(re) daer de voirs(creven) jorijs dien de goede d(er)/
voirs(creven) wed(uwe) gelev(er)t ware(n) mette(n) offic(ie)r onder der capelle(n) meynde/
zijn wettich gebreck dwelc hij bij eede p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n/
aende selve goide v(er)halen soude meynen(de) dat dat alsoe/
sculdich wae(re) te geschien(e) Vande(n) welke(n) de voirs(creven) wed(uwe) hielt/
de contrar(ie) en(de) allig(er)de div(er)se reden(en) bijde(n) welke(n) zij meynde dat/
de selve jorijs v(er)doelt wae(re) Was gewijst bijde(n) scepen(en) van lov(en)/
t(er) manissen smeyers dat den voirs(creven) jor(ijs) zijn wettich gebreck/
d(er) voirs(creven) zijnder scep(enen) br(ieve) zoe v(er)re hij dat bij eede ve(r)ifice(re)n/
soude aende voirs(creven) goede volgen soude cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer