SAL7368, Act: V°154.4 (310 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°154.4  
Act
Date: 1474-12-29

Transcription

2019-04-14 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont dat come(n) es voir ons in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] horekens weduwe jans wijlen vand(en) hove ende/
heeft openbairlic wederroepen alle alsulk(en) p(ro)cu(ra)cie en(de) macht alse/
zij tande(re)n tiden voir wet van halen gegev(en) heeft willem(me) thoelen/
om alle en(de) yegewelke hue(r) saken questie(n) en(de) gescille(n) die sij uutstaen(de)/
hadde voir de wet te loven(en) van halen oft elswair te verware(n) te/
beding(en) te wynne(n) te v(er)liese(n) Willen(de) en(de) bege(re)nde die va(n) nu voirtane/
van gheend(er) weerde(n) macht oft crachte te sijne in gheend(er) manie(re)n mair/
die in gheene(n) rechte gheestelic oft weerlic va(n) machte oft crachte/
gehoude(n) te wordde(n) also dat der vors(creven) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] noch hue(re)n erfgename(n)/
d(air)af gheen hind(er) acht(er)deel oft p(re)judijs en come in toecomen(de) tide(n) in/
gheend(er) wijs cor(am) meld(er)t burg(imagistro) roelofs b(er)ge dec(embris) xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer