SAL7368, Act: V°167.3 (346 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°167.3  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
It(em) joes van oerbeke ende jan p(er)soens die malcande(re)n beclaecht/
hadden voir seke(re) so(m)men d(air)af den dach diene(n) soude op en dijss(en)dage/
naestcomen(de) als op dyerste jaergedinghe hebben dien dach v(er)lingt/
gecontinueert en(de) uuytgestelt in state en(de) op tselve recht vand(en)/
beclagen(en) acht daghe lanck tot welke(n) uuytgesette(n) daghe de/
selve p(ar)tien geloeft hebbe(n) tege(n) malcande(re)n te rechte te come(n)/
en(de) trecht totten ynde uuyt te v(er)wachte(n) op vander clachten/
v(er)reyct te worden gelijck oft op eene(n) ghichtdaghe ware/
cor(am) god(efrido) hanckart subst(ituto) burg(imagistro) januarii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer