SAL7368, Act: V°176.4-R°177.1 (372 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°176.4-R°177.1  
Act
Date: 1475-01-16

Transcription

2019-06-26 by Mi-Je Van Gils
Voer den raide vand(er) stad quame(n) jouffr(ouwe) katheline horekens weduwe/
jans wijlen vanden hove bouduin vand(en) hove des vors(creven) wijle(n) jans/
na(tur)lic brued(er) en(de) reyne(r) bercx van langdorp dair questie was vand(er)/
hue(re)n van eene(n) beemde geleg(en) te langdorp die de selven reyne(r) bercx/
inde(n) some(r) lestlede(n) gebruyct en(de) gheedt hadde gelden(de) jairlix ter/
hue(re)n ix h neghenthien hollan(sche) gul(den) die alst scheen ind(er) p(ro)p(ri)eteyt
//
toebehoiren(de) soude voer deen helicht der vors(creven) weduwe(n) en(de) voer/
dander helicht den vors(creven) bauduine hue(re)n zwag(er) Nochtan (con)sent(eer)de/
de vors(creven) weduwe want de vors(creven) weduwe [bauduin] nu wed(er) wechverdich/
was om te trecke(n) voer nuyssen(en) inde(n) dienst ons gened(ichs) he(re)n van/
daer hij ol onlanx was gecomen biden welke(n) hij gelt behoifde/
dat den vors(creven) bauduine hue(r) helicht vand(er) vors(creven) hue(re)n volghen/
soude Jegen dwelc giel(ijs) le(m)mens gehete(n) in ingeland hem/
met alrehande reden(en) opponeerde en(de) seyde onder de(n) ande(re)n dat/
hij den vors(creven) beemt selve als p(ro)cur(eur) des vors(creven) bauduins hadde/
v(er)huert en(de) dat hem de gelofte van dien was gedaen dat hem de/
vors(creven) hue(ri)nge volge(n) soude in mynd(er)niss(en) van sulk(er) scult alse hem/
de selve bauduun soe van montcoste soe van geleende(n) gelde/
sculdich was dair af dat hij dede blijken cedulle(n) van des vors(creven)/
bauduins hant Seyde oic datmen hem vand(en) voirgaen(de) jaire/
in mynd(er)nissen en(de) orboe(r) als voe(r) vand(er) vors(creven) hue(ri)ng(en) noch tacht(er)/
wa(r)e die hij hoopte oic te trecke(n) Ende d(air) wairt get(er)mineert/
en(de) p(ar)tien voirs(creven) uutgesproke(n) voir recht dat na alle gelegenth(eiden)/
de hue(r) van desen leste(n) ja(r)e mits den vors(creven) overgeve(n) bider weduwe(n)/
gedaen den vors(creven) bauduine sculdich wa(r)e te volge(n) en(de) dat dit den/
vors(creven) reyne(re)n bercx goede betalinge maken sal voir he(m) en(de) dande(re)/
die d(air) aen cleve(n) sond(er) p(re)judijs vand(er) vors(creven) weduwe(n) inde p(ro)p(ri)eteit/
d(er) vors(creven) goede en(de) oic sond(er) p(re)judijs van des vors(creven) gielijs/
wettige gebrek(en) Ende alse vand(er) questien tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien/
staen(de) vand(er) hue(re)n der vors(creven) goeden vand(en) voirgaen(de) ja(r)e setten/
de wethoude(re)n elke p(ar)tie op hue(r) beloep van rechte Act(um) in ple(n)o/
(con)silio januar(ii) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer