SAL7368, Act: V°179.3-R°180.1 (381 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°179.3-R°180.1  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-02 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont dat voir ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
wout(er) de punde(re) sone wijlen wout(er)s en(de) heeft ge(con)stitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven meest(ere)n pet(ere)n midi
//
pete(re)n de hem claese de coquerel p(ro)cur(eur)s inde(n) p(ar)lem(en)te te mechelen ja(n)ne/
den beye(re) arnold(e) brau hubert(e) sijne(n) sone wout(ere)n maes ende/
joh(ann)ese daneels aut alt(eru)m alle en(de) yegewelke sijn saken q(ue)stien/
en(de) gescille(n) in meliori for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo ja(nuar)[ii]/
xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer