SAL7368, Act: V°194.2 (415 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°194.2  
Act
Date: 1475-02-03

Transcription

2019-09-11 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat op heden voir ons/
comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene brued(er) denijs de roeve(re) die ende/
heeft uut crachte vander p(ro)curatien hem en(de) janne van ghele/
aut alt(er)um gemaict en(de) geg(even) sept(embris) xix a(nn)[o] lxxii bij jouffr(ouwe)/
magriete(n) van grousselt weduwe gorts wijlen van ghele en(de)/
van der clauselen dair inne begrepen van te mogen voorts/
substitue(re)n een oft meer p(ro)cur(eur)s volcomelic gesubstitueert gesedt/
macht p(ro)cura(ci)[e] en(de) auctoriteit gegev(en) meest(er) janne van grousselt/
canonic he(re)n ghijsbrechte van bake capellaen van sinte peters/
te loven(e) hubrechte de pape matheeuse colcx en(de) willem(me) va(n)/
leefdale aut alt(er)um Alle en(de) yegewelke huer sa der vors(creven) jouffr(ouwe)/
saken questien en(de) gescille(n) jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n)/
vervalle(n) goide(n) beruerlic en(de) omberuerlic chijs(en) rinte(n) pachte(n)/
te verware(n) te mane(n) teyssce(n) opte bue(re)n tontfang(en) d(air) voi(r) te/
pande(n) te daige(n) te beleide(n) rastem(en)te te doen legg(en) die met/
rechte texeque(re)n te v(er)volg(en) te vorde(re)n te beding(en) te wynne(n)/
te verlies(en) [in mel(iori) for(ma)] componen(di) quitan(ciam) dan(di) necno(n) Cete(r)aq(ue) P(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo febr(uarii) t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer