SAL7368, Act: V°196.3-R°197.1 (420 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°196.3-R°197.1  
Act
Date: 1475-02-07

Transcription

2019-09-13 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan rutgheert wynne he(re)n claes van s(in)[te] guerix ridders/
van sijnen goeden van bierbeke heeft gekind en(de) gelijdt den/
selve(n) he(re)n claese van goeder deughdeliker gerekend(er) scult/
sculdich ende tachter te wesen uut saken der pechtinghen der
//
voirs(creven) zijnd(er) goede de so(m)me van lxxvii(½) rinsche guld(en) te xx st(uvers)/
tstuc elken stuver te drie pl(a)c(ken) Heeft voort bekind om den selven/
he(re)n claese d(air) af te v(er)nuegen ten naiste(n) dat hij vuechlixt conste/
den selve(n) deughdelic en(de) in tytle van rechtveerdige(n) coepe v(er)cocht/
te hebben de p(ar)ceele(n) van haefliken goeden hier nae bescrev(en) ende/
voer de so(m)men dair op die gelijc hier nae volcht getaxeert sijn/
Te weten inden yersten eenen waghen met vier p(er)den metten getouwe/
ploeghen eeghden en(de) ande(re)n toebehoirte(n) getaxeert op veertich rinsche/
guld(en) vive coeyen v calve(re)n getaxeert op xxii rinsche guld(en) tvierdel/
van hondert schapen mett(er) wollen en(de) vervueden der selver op/
xviii rinsche guld(en) Welke p(ar)ceele(n) van goede(n) den vors(creven) he(re)n claese/
tallen tiden als hijs begheert volgen selen ende gerestitueert wordde(n)/
alse zijn p(ro)per gecochte goide in alsulken wesen(de) en(de) alsoe goet als/
die nu zijn bij alsoe wordde(n) die bij deughdeliker estimacien arg(er)/
vonden dat hem dat de vors(creven) jan rutgheert oprichte(n) soude cor(am)/
roelofs vos febr(uarii) vii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer