SAL7368, Act: V°198.2 (427 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°198.2  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat jan cappart crappet/
woenen(de) te brayne lalloit heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en) henr(icke) hanck(ar)t joh(ann)ese daniel(s)?/
janne van udeke(m) johannese vasont en(de) gheerde de gruyte(re) aut/
alle en(de) yegewelke sijn saken questie(n) en(de) gescille(n) jairguld(en) sculde(n)/
opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervalle(n) goeden beruerlic en(de) omberuerlic/
in meliori forma P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo febr(uarii) xi
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer