SAL7368, Act: V°200.1 (430 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°200.1  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan dierix heeft gelooft brued(er) gheerde smans p(ro)cur(eur) des/
goidshuys van gruenendale tusscen ix ende thien rinsche gul(den)/
te xx st(uvers) tstuc ter goed(er) rekening(en) tussce(n) dit en(de) bamisse naist/
comen(de) te betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende ter ande(r) zijde(n) heeft de vors(creven)/
brued(er) gheert inde(n) name vand(en) goidshuyse quijtgescouwen willem(me)/
lobbe van alsulk(en) gelufte(n) alse hij tande(er)n tide(n) vand(er) selver schout/
e(n)nige(n) vand(en) goidshuyse vors(creven) gedaen mocht hebben en(de) die schout/
op he(m) genome(n) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) renu(n)c(ians) cor(am) mildert/
burg(imagistro) et go(defri)[do] hanck(ar)t substituto febr(uarii) xv
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer