SAL7368, Act: V°201.3 (434 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°201.3  
Act
Date: 1475-02-13

Transcription

2019-08-01 by Mi-Je Van Gils
It(em) jacop vanden dale heeft ontsedt op eene(n) borghe te daige en(de)/
te rechte te comen alsulk(en) huysraet als mijns he(re)n des archidiakens/
maerte beslaghen hadde Inde est fideiussor joh(ann)es zoeten et p(ri)m(us)/
coram roelants berghe febr(uarii) xiii
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer