SAL7368, Act: V°202.5-R°203.1 (438 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°202.5-R°203.1  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-09-10 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond ende te weten dat op heden voer/
ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soene joh(ann)es vand(er) leeps sone wijlen/
arnts ingesete(n) poirte(r) der stat van loeven(e) heeft ge(con)stitueert/
gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en) merten(e)/
lort sone wijlen henrix woenen(de) te denderwyndeke bij gheertsberge/
inden lande van vlaende(re)n Te verwaren te manen teysschen/
op te bue(re)n en(de) tontfangen alsulke(n) xii r(ijns) g(ulden) lijftochte(n) alse tgoidsh(uys)
//
van merssen den selven joh(ann)ese jairlix sculd(ich) is staen(de) ten live van/
claese sp(er)maige ende wijlen kathelinen zijnre suster als voer/
deen helicht en(de) voir dander helicht ten live jans mo(m)marts en(de)/
jans sp(er)maige in welker lijftocht de vors(creven) joh(ann)es gericht es soe/
langhe de vors(creven) live leven nae inhoude(n) der brieve dair af zij(n)de/
dair voe(r) te panden te daigen rastemente te doen leggen (et)c(etera) in/
meliori for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer