SAL7368, Act: V°225.2 (487 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°225.2  
Act
Date: 1475-03-04

Transcription

2021-04-26 by helga peeters
Allen (et)c(etera) doen cond dat voir ons comen is henric vand(er)/
eycken glaesmake(r) woenen(de) te bruess(el) heeft geco(n)stituert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
henricke huldegarde(n) woenende te velthem alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn saken questie(n) en(de) gescillen die hij alsnu uutstaende/
heeft oft namaels hebbe(n) soude moegen voir wat gerichte/
gheestel(ijc) oft weerlijc dat dat ware oft gescien mochte/
alle zijn goede beruerl(ijck) en(de) onber(uerlijck) in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens)/
ratu(m) calvo iusto calculo m(ar)cii iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer