SAL7368, Act: V°231.2 (503 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°231.2  
Act
Date: 1475-03-08

Transcription

2021-05-07 by helga peeters
It(em) de mombo(r)en van sinter viven gasthuyse te loeven(e) hebben ontboden voir/
den raide vand(er) stat cornelise van berghen hem opseggen(de) dat hij ond(er)/
hadde eenen scepen(en) brief van loven(e) spreken(de) op zeke(re) p(er)soene van eene(n) /
rijd(er) erflic te quite(n) met xviii die comen wa(r)e [bij (con)se(n)te va(n) p(ar)tien] in sijne(n) hande(n) om/
dair mede beholpen te wordde(n) den vors(creven) gasthuyse totten selve(n) rijde(r)/
erflic op en(de) over de ghene die nae recht en(de) reden(en) dair inne/
wa(r)en gehoude(n) dwelc met hen en versochte(n) dair o(m)me de/
selve mombo(r)en dat de selve cornel(ijs) den vors(creven) gasthuyse mette(n)/
vors(creven) brieve(n) behulp dede oft hen dien tot orboir desselfs gasthuys/
met rechte overgave dwelc oic met hen versochte thijs van/
kessele zoe v(er)re alst hem aencleefde dair op de vors(creven) cornelijs/
bekinnen(de) [genoech] den vors(creven) brief [alsoe] te hebben allig(er)de diverse reden(en) bide(n)/
welken hij den selve(n) brief nyet overgeve(n) en soude woude want/
oft de mombo(r)en dien hadden mochte(n) zij over de ghene dair dien/
op sprake voort vare(n) met uut(er)liken rigue(re) dair [hij wiste dat] sij qualijc toe/
gestelt wa(r)en Ende alsoe wart get(er)mineert bijde(n) raide vand(er)/
stat p(ar)tien al int lange gehoort die de vors(creven) cornelis den vors(creven) mo(m)bo(r)en/
tot hue(re)n versueke en(de) sond(er) zijne(n) cost mette(n) vors(creven) brieve alle behulp/
van rechte doen soude mote(n) oft de(n) selve(n) mo(m)bo(r)en tot behoef als voe(r) [als voirs(creven) gasthuys] den/
selve(n) brief overgeve(n) in (con)silio op(idi) marcii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer