SAL7368, Act: V°24.2-R°25.1 (44 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°24.2-R°25.1  
Act
Date: 1474-07-12

Transcription

2018-11-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan en(de) willem cleynart gebruede(re)n sonen arnts wijlen cleynarts/
die hij hadde van barbelen van eycke in p(rese)ncia hebben gelooft arnold(us)/
van kets arnde vand(er) molen en(de) gheerlecke vand(en) stocke alse van eene(n)/
huyse en(de) hove met sijnder toebehoorte(n) wijng(ar)de lande en(de) eeussele/
houden(de) tsamen omtri(n)t vive dach(mael) alsoe alst geleg(en) es inde p(ro)chie/
van werchte(r) aende demerstrate tusscen de selve strate ter eender/
zijden en(de) de solleveltstrate ter ande(re) de goide des goidsh(uys) van vileer/
ter derder Op welke goede de vors(creven) drie p(er)sone tot orbe(re) en(de) behoif/
vand(er) capelle(n) van s(in)[te] mag(ri)eten op steemair geleg(en) inden/
langhenbruel gecocht en(de) gecreg(en) heeft hebbe(n) onlanx leden/
drie rinsche guld(en) erflic te xx st(uvers) tstuc en(de) elk(en) te quite(n) met/
xviii[en] gelik(er) pe(n)ning(en) en(de) met vollen chijse tot behoif van eend(er)/
wekemessen inder selver capellen gedaen te wordde(n) gelijc de/
scepen(en) brieve van werchte(r) d(air) op gemaict xxx in mey lestled(en)/
dat uutwijsen altoes genoech te doene wair dair inne yet te/
luttel wae(re) gesciet Ende de vors(creven) goede op twee pe(n)ninge loven(sch)/
outs chijs den he(re) vand(en) gronde te betalen als voer allen de(n) co(m)mer/
dair voe(r) uutgaen(de) en(de) voirt allen and(ere)n calangien en(de) letsele/
te warande(re)n p(ro)ut Voirt heeft gelooft de vors(creven) jan cleynart
//
dat hij binne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) voir scepen(en) van loven(en)/
bringen sal henr(icke) en(de) arnde sijn brued(er)s en(de) de selve dair inne/
vervaen en(de) in dien hebben dat zij gelike geluften van genoech/
doene en(de) warandeerscape als voirs(creven) es der vors(creven) capellen doen/
selen Ende oft de voirs(creven) jan des binne(n) den selven xiiii nachte(n)/
niet en dede soe heeft gelooft de vors(creven) willem den voirs(creven) janne/
zijnen brueder weder o(m)me te leve(re)n en(de) te doen comen inden vroente/
alhier welc jan (con)sent dair toe heeft gegeven en(de) hem dair inne/
v(er)looft dat hij uut(er) hachte(n) niet scheiden en sal voir hij de selve/
zijn twee brued(er)s henr(icke) en(de) arnde de vors(creven) gelike gelufte sal/
hebben doen doen oft der vors(creven) capelmeest(er)s moet gehad Et/
de o(mn)ib(us) p(re)miss(is) p(ro)misit idem joh(ann)es d(i)c(tu)m wil(he)lmu(m) suu(m) f(rat)rem indemp(nem)/
(con)servare cor(am) roelants langrode julii xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer