SAL7368, Act: V°267.3 (575 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°267.3  
Act
Date: 1475-04-08

Transcription

2021-11-01 by helga peeters
It(em) gheert vand(en) greve ter eenre en(de) jan crabbe ter ande(re)/
die dach van rechte hadden tegen malcande(re)n opde(n) gront van/
huer(er) beider erve neven een geleg(en) buyte(n) sinte machiels/
porte hebben gesamender hant verstelt en(de) uutgesedt tot des/
dijssendaichs nae beloken(en) sinxen(en) naistcomen(de) om de he(re)n scepen(en)/
van loeven(e) alsdan opde(n) grond vors(creven) te bringe(n) soe zij nu gedaen/
soude(n) hebben cor(am) roelants lyemi(n)g(hen) ap(ri)lis viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer