SAL7368, Act: V°32.3 (55 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°32.3  
Act
, opgelet! het addendum in Latijn loopt door het begin van deze akte!
Date: 1474-07-20

Transcription

2018-11-20 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond ende te wete(n) dat opde(n) dach van/
heden dat(um) van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone h(er)/
jan van ranshe(m) ridde(r) ende heeft ge(con)stitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en) he(re)n janne schelkens p(ri)estre/
sone wijlen jacops janne van moerssele arnde van ranshem/
na(tur)lic janne de beye(re) claese zijne(n) sone meest(er) arnde brau willem(me)/
vand(en) hove na(tur)lic en(de) willem(me) van leefdale aut alt(er)i alle ende/
yegewelke sijn saken questien en(de) gescillen Ende voirt alle sijn/
jairguld(en) sculden opcomi(n)g(en) (et)c(etera) in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) ratum/
salvo iusto calculo julii xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer