SAL7368, Act: V°33.5-R°34.1 (57 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°33.5-R°34.1  
Act
Date: 1474-07-23

Transcription

2018-11-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) merten vanden berghe sone wijlen willems woenen(de) te cortenak(en)/
in p(rese)ncia heeft gehuert tegen he(re)n janne van langrode p(ri)este(r) p(ro)cur(eur)/
des goidshuys van vliederbeke van wegen des selfs goidsh(uys) de/
helicht vand(er) grot(er) en(de) cleynd(er) thienden soe v(er)re mijn he(re) de abt die
//
houden(de) es tot cortenake en(de) te miskem Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van/
sint jansmisse lestleden eenen t(er)mijn van drie jae(re)n lang v(er)volg(ende)/
elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) tsestich pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc/
deen helicht d(air) af tonser liever vrouwen daige liechtmisse ende/
dander helicht tsint jansmisse te betalen en(de) binne(n) zesse weken/
na elken paydach ombevaen te sijne Item sal de voirs(creven) merten/
alle jae(re) betalen den p(er)soen en(de) der kercken aldair twee mudden/
rogs en(de) twee mudden even(en) sonder afslach van des voirs(creven) steet/
It(em) wairt alsoe dat de voirs(creven) wynne binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne/
schade lede van tempeeste oft gemeyne(n) orloge soe sal hem mijn/
hee(re) dair af rastoer doen gelic ande(re) he(re)n en(de) p(re)late(n) hue(re)n thiende/
ne(re)n bove(n) en(de) benede(n) doen selen ter esti(m)acien van goede(n) ma(n)nen/
hen des verstaende Inde su(n)t fideiuss(ores) walter(us) vand(en) broeke filius/
quond(am) bartholomei de nederlyntre en henric(us) grootheyns (com)mor(ans)/
apud bueding(en) f(ilius) q(uo)nd(am) henr(ici) Et p(rim)[(us)] roelofs vos julii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer