SAL7368, Act: V°34.1 (59 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°34.1  
Act
Date: 1474-07-28

Transcription

2018-12-01 by Mi-Je Van Gils
Want her franc le mey meester van emelimont mo(n)nick int godsh(uys)/
te viler welc godshuys jairlijx heeft opde goede reyners en(de) jehan/
de ruttar gebruede(re) hier nae bescr(even) inde p(ro)chie va(n) rosie(re)s ons(er) vrouwe(n)/
en(de) sint simphorijn xxviii pet(er)s erfrinten vallen(de) half xvii dage in/
april en(de) half xvii dage in octobri en(de) inder stad wissel van lov(en)/
te leve(re)n metter stad v(er)sueckbr(ieve) hem hadde doen leve(re)n de voirg(eruerde)/
goede en(de) den voirscr(even) gebruede(re)n dach van rechte doe(n) stelle(n) alhier/
te compare(re)n des dijssendaichs xix in julio lestled(en) oft zij yet/
d(air) yege(n) hadden willen allege(re)n Tot welke(n) daghe noch op heden/
nyema(n)t van hen noch ande(re) des gemechticht come(n) en is Soe/
wijsde(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loven(en) gehoirt bijden bode dexploit/
geschiet zijnde alsoe dat behoirde datme(n) den voirs(creven) he(re)n franc/
inde macht vander leve(ri)nge(n) voirs(creven) zoe v(er)re dat voir hen come(n)/
es cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is) roela(n)ts lye(ming)[en] julii xxviii/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer