SAL7368, Act: V°34.2-V°35.1 (60 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°34.2-V°35.1  
Act
Date: 1474-07-28

Transcription

2018-12-03 by Mi-Je Van Gils
Dit zijn de goede/
Inden yerste(n) een hof geheete(n) de malechie(re) met huyse(n) hove(n) ende/
bog(ar)den en(de) ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) tusschen de goede der/
cap(it)len van sint jans te ludick en(de) bij de goeden jans willemair It(em) iii/
boend(er) lants gelegen t(er) plaetssen geheten al viengne tusschen de goede/
henricx le feure en(de) den wech strecken(de) t(er) plaetssen geheeten teezbry It(em)/
een dachmale lants geleghen op tselve velt tusschen de goede der capellen/
van sint(er) claes van rosierez ende de goede der voers(creven) cap(it)len van s(in)[t] jans It(em)/
vii boend(er) lants geleghen t(er) plaetssen geheeten nuspekou? tusschen den/
wech geheeten le foul ende den wech strecken(de) te teezbry weert It(em) v dachmael/
lants geleghen ald(aer) neve(n) tusschen de voers(creven) vii boender en(de) de kerke/
van ons(er) liever vrouwen dautreglize It(em) v boend(er) lants geleghen ter/
te gestial weert tusschen de goede willems geheeten fil lowy en(de)/
de goede reyners noel It(em) iii boend(er) lants geleghen neve(n) bosch dbosch/
der hee(re)n van vylleer tusschen de goede scloesters van heylechniez ende/
den wech gaende te thorembaix weert It(em) iii(½) boend(er) lants gelegen op/
tselve velt naest den goeden henricx ra It(em) vii dach(mael) lants geleghen ald(aer)/
neve(n) in drie stucken tusschen de goede des voers(creven) he(n)ricx ra in beyde zijd(en)
//
It(em) een boend(er) lants geheeten becaneyve? geleghen aldaer tusschen de/
goede willems dabreniez ende de goede scloest(er)s van florynez It(em) i/
boend(er) lants geleghen bove(n) den boem geheete(n) de fa tusschen de goede(n)/
des voers(creven) he(n)ricx ra en(de) scloest(er)s van floryne It(em) xi boend(er) lants gelege(n)/
opt velt geheete(n) verz allinguey tusschen de goeden [der] voers(creven) cloeste(re)n/
van floryne en(de) vylleer It(em) iii dach(mael) lants gelegen t(er) plaetssen/
gehete(n) al tiege del haeye tusschen den selven wech en(de) de goede/
des voers(creven) cloesters van vylleer It(em) v dachmael lants gelege(n) bove(n)/
de plaetsse geheete(n) del motte tusschen de goede des voers(creven) he(n)ricx/
ra en(de) scloesters van floryne It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) ald(aer) tusschen/
dlant geheete(n) de poscy scloest(er)s van floryne en(de) den wech geheete(n)/
al haeye It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) neven den wech geheete(n) dabryniez/
tusschen de goede scloest(er)s van wauchore en(de) den voers(creven) wech dabryniez/
It(em) i boend(er) lants gelege(n) neve(n) dbosch henricx le feure tusschen den/
selven bosch ende de goede willems dabryniez It(em) i boend(er) lants/
ond(er) rosieren tusschen de goede he(n)ricx le feure en(de) collaerts/
de chaine gelegen It(em) iii boend(er) lants gelege(n) t(er) plaetssen geheete(n)/
al tombe dasramont tusschen de goede der voers(creven) capellen van/
sint(er) claes en(de) de goede collaerts del chaine voers(creven) It(em) iiii boend(er)/
lants gelege(n) bove(n) tvelt geheten dessoubz le ville tusschen/
den wech dabrynies ende de goede des outaers van onser liev(er)/
vrouwen ind(er) kercke van rosierez It(em) iii dach(mael) lants gelege(n)/
t(er) plaetssen geheete(n) a tyrteal tusschen de goede des selfs outaers/
en(de) den wech te tryceal weert It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) bijden/
wech dabryniez tusschen den selven wech ende de goede der/
cap(it)len van s(in)[t] jans te ludick It(em) iii dachmael lants gelege(n) opt/
velt geheete(n) a mortye tusschen de goede der selver cap(it)len en(de)/
willems dabryniez It(em) (½) bond(er) lants gelege(n) ald(aer) tusschen de goede/
he(n)ricx le feure en(de) der cap(it)len van s(in)[t] jans voers(creven) It(em) vii dach(mael)/
lants gelegen op tselve velt tusschen de goede der selver/
cap(it)len en(de) den wech gehete(n) de mont It(em) ix dach(mael) lants/
geheete(n) gelege(n) ald(aer) naest de goed(en) der selv(er) cap(it)len It(em) v/
boend(er) lants gelege(n) opt velt geheete(n) ent(re) deux auwe tusschen/
den bosch willems dabryniez ende he(n)ricx le feure voers(creven) It(em) vijf
//
dachmael lants gelege(n) opt selve velt tusschen de vroente dasramo(n)t/
en(de) he(n)ricx ra It(em) iii(½) boend(er) boschs gelege(n) opt selve velt tusschen/
de goede reyneers le moelnir ende de goede des voers(creven) he(n)ricx/
ra It(em) ii(½) boend(er) beempts gelege(n) bij geest a geropont tusschen/
de goede der voers(creven) cap(it)len van s(in)[t] jans ende jans le vylain It(em) iii/
dach(mael) beemps gelege(n) t(er) plaetssen geheete(n) teezbry tusschen de vroente/
van rosierez en(de) den beempt diericx le charl(ier) It(em) de helicht van/
eend(er) hoffstadt met hoeve bogaerde beempde(n) ende sijne(n) toebehoerte(n)/
houden(de) tsame(n) inder mate(n) iii boend(er) oft daer omtrent gelege(n) te/
rosierez tusschen de goede der voers(creven) cap(it)len van s(in)[t] jans en(de) jans/
le he(n)ricx le feure voers(creven) It(em) de helicht van xxi boend(ere)n lants oft/
d(aer)omtrent d(er) voers(creven) hofstadt toebehoeren(de) gelege(n) ald(aer) in div(er)sen stucke(n) plaets(en)/
en(de) stucken It(em) de helicht van ix dach(mael) beempts en(de) de helicht van/
v(½) boende(re)n boschs oic toebehoeren(de) der voers(creven) hofstadt gelege(n) te/
rosierez in div(er)sen plaetssen en(de) stucken It(em) iii mudden herts corens/
der mate(n) van loeven(en) erfx pacht aen en(de) op de woeni(n)ge met hue(re)n/
toebehoerte(n) mariens wed(uwe) jans wijlen del porte gelege(n) te/
rosierez ons(er) liev(er) vrouwen It(em) iiii mudde(n) herts corens d(er) mate(n)/
van p(er)weiz erfx pacht aen en(de) op zeke(re) goeden en(de) ond(er)pa(n)de(n)/
philips affromo(n)t geleg(en) te rosierez sinte simphoriaens It(em) ii(½)/
mudde corens der mate(n) en(de) pacht voers(creven) aen en(de) op zeke(re) goed(en)/
en(de) ond(er)pande he(n)ricx ra voers(creven) gelege(n) te rosierez voers(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer