SAL7368, Act: V°36.3 (64 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°36.3  
Act
Date: 1474-07-27

Transcription

2018-12-02 by Mi-Je Van Gils
Den dach van rechte op morgen dienen(de) voer meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) tusscen henricke vanden savelpoele ter eend(er) zijde(n) en(de) mathise/
machiels ter ande(re) hebben p(ar)tien in wed(er)sijde(n) verlingt ge(con)tinueert/
en(de) uutgestelt xiiii nacht lang om alsdan te diene(n) soe dien op/
morge(n) gedient soude hebben Ende hebben p(ar)tien gelooft dat/
de vruchten vand(en) goeden dair questie af es gesamend(er) hand/
af en(de) inne gedaen sullen wordde(n) en(de) geleecht in gewariger/
hant dair zijs beide te vrede(n) sullen sijn tot eensyegelix/
rechte langrode heykens julii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer