SAL7368, Act: V°42.2-R°43.1 (71 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°42.2-R°43.1  
Act
Date: 1474-08-01

Transcription

2018-12-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) lijsb(eth) weduwe willems wilen de lou van oesterwijc pet(er)/
dierick marie en(de) johanne slous hue(r) wettige kijnde(re) te wete(n)/
de voirs(creven) peter dieric en(de) marie p(ri)us ema(ncipa)[t(i)] en(de) hub(recht)en de/
ruyssche inde(n) name en(de) we van wegen he(re)n willems slous/
religieux van ev(er)bode nu ter tijt proefst van keyserbosch/
den welken de voirs(creven) hub(recht)en hier inne gelooft heeft te v(er)vange(n)/
om ter manissen van geliken te doen In p(rese)ncia hebbe(n) gekint/
ende gelijt openbaerlijc dat zij als naeste hoir en(de) erfgename(n)/
jouff(rouwe) hadewige(n) wijlen slous zij zuster was des voirscr(even)/
wilen willems ontfange(n) en(de) gehadt hebben va(n) meest(er) anth(onise)/
draye(re) cyrurgij arnoldo van kets en(de) ge(rar)[de] van baussele/
executeurs sijn en(de) waren vande(n) testam(en)te der selver wilen/
jouffr(ouwe) hadewigen goet en(de) volcome(n) bewijs reke(n)inge en(de) betali(n)ge/
van allen den gereeden goeden have vliegenderve ghelde/
juweelen huysrade en(de) andere(n) goeden hoedanich die zijn moge(n)/
die bleven zijn en(de) hen toehoire(n) moegen bij doode d(er) voirs(creven)/
wilen jouffr(ouwe) hadewige(n) en(de) die bove(n) hue(r) testam(en)t en(de) legate/
ov(er)geschoten zijn hoedanich die zijn te wat plaetsen zij die/
aenveert hebben oft met wat name die genoemt moegen/
wesen Kinnende hen van allen desen genouch gedaen zijnde/
de selve executeurs en(de) alle ande(re) des quitancie behoevende
//
van desen en(de) allen ande(re)n saken hoedanich die zijn volcomelijck/
quijtsceldende gelovende die ne(m)m(er)meer aen te spreke(n) bij hen/
selve(n) noch bij yeman(de) anders in gheene(n) rechte gheestelijc noch/
weerlijc Gelovende voirt ongesundert en(de) onv(er)sceyden te v(er)va(n)ge(n)/
gorde de lu sone der voirs(creven) lijsbetten ende brued(er) der voirscr(even) ge/
bruede(re)n en(de) zuste(r) buten lants wesende te v(er)vangen als hij bi(n)ne(n)/
lants comen sal zijn dat hij dan gelike kinnese en(de) q(ui)tan(cie) geve(n)/
sal cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer