SAL7368, Act: V°44.1 (75 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°44.1  
Act
Date: 1474-08-09

Transcription

2018-12-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) jacop heeft om der voirs(creven) guedingen wille den voirs(creven)/
gorde gedaen behoirlijc op zijnen eedt ten heilige(n) genomen/
dat de voirs(creven) goede bij hem ten hoochsten met kercgeboden/
vercocht zijn en(de) alles niet meer gegouwen bove(n) den voirs(creven)/
genoemden co(m)mer dan xv(½) pet(er)s iii(½) pet(er)s van hoegen algader/
te xviii stuv(er)s tstuc en(de) xxxii stuvers van wijne comt tsamen/
op xx(½) pet(er)s ten prise als voe(r) ende vijf stuv(er)s Heeft voirt/
gecleert alsoet oic blijct bij den scepen(en) brieve(n) dair uut tvoirs(creven)/
beleit gespruyt is dat jan stopgat jan wilen nijs woenende/
inde bo[r]chstrate beyde barbieren en(de) pet(er) bode geheten stoppere/
hem sculdich waren eene(n) rijdre te xxv stuv(er)s lijfpensien te live(n)/
des voirs(creven) jacops en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) madea zijns wijfs vallen(de)/
xxiiii dage in m(er)te val(ens) xiiii peters min ii stuv(er)s Ite(m) den pacht/
van vier jaren en(de) van xxiiii in m(er)te lestleden herwerts gereke(n)t/
voir tderdel vanden jare geslagen te pet(er)s inder weerden voirscr(even)/
val(ens) sesse peters It(em) vanden cost vanden beleyde xxvi(½) stuv(er)s/
It(em) marck crauwels de(n) vorstere om aerde moens zijn wijff/
ende peter stoppere hande te doen lichten vanden goeden oft te rechte/
te comen and(er)halve(n) stuve(r)/
It(em) den voirspreke van twee dagen want te(n) yerste(n) dage tot den/
vonnisse niet en quam iiii stuv(er)s It(em) vanden vonnisse te doen tekene(n)/
iiii stuvers It(em) vander p(ro)curacie(n) dair mede de voirs(creven) jaq(ue)maer/
machtich maecte gielijs hanckart ende willem(me) van lele dese/
sake te volgen iiii(½) st(uvers) It(em) op de sitdage v(er)teert den p(ro)cur(eur) die de/
sake v(er)volcht heeft ende de goede vercocht en(de) den clerc die/
de gescriften en(de) cedullen gemaect heeft tsamen xliii st(uvers) It(em) de(n)/
p(ro)chiaene(n) van sinte pet(er)s en(de) vander biest gegeve(n) om tvercope(n)/
te cundige(n) i(½) stuv(er) It(em) vander he(re)n recht vander guedinge(n) xxviii/
stuv(er)s It(em) van pontgelde ix stuv(er)s so(mma) va(n) des jaq(ue)marde/
comt metten costen d(air) op geloepen xxvi(½) pet(er)s inder weerden/
voirs(creven) ende drie stuv(er)s Hier tegen is den voirs(creven) wijngart/
vercocht xv(½) peters drie ende eene(n) halve(n) pet(er)s van hoegene/
ende xxxii stuv(er)s van wijne comt tsamen op xx(½) pet(er)s v stuv(er)s/
Ende aldus afgeslagen de voirs(creven) xx(½) pet(er)s ende vijf stuvers/
blijft men den voirs(creven) jaq(ue)mar alnoch sculdich ende tachtere sesse/
peters myn twee stuv(er)s
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer