SAL7368, Akte: V°48.4 (80 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°48.4  
Act
Datum: 1474-08-13

Transcriptie

2018-12-14 door Mi-Je Van Gils
It(em) arnd hanckart ende amele couckerouls sijn weerdinne/
in p(rese)ncia hebben gekint ende gelijt ope(n)baerlijc ten bijsijne/
en(de) met volcomen(en) wille ende consente qui(n)tens couckeroul/
vad(er)s der voirs(creven) amele(n) dat hen gord hanckart vad(er) des voirs(creven)/
arts met vollen pachte gecontenteert vernuecht afgequijt ende/
afgeleecht heeft alsulcken thien pet(er)s jairliker lijfpen(sien) alse/
de selve gord den voirs(creven) arde sijne(n) sone metter voirs(creven) amelen/
sijne(n) wive in huweliker vorweerde(n) gelooft en(de) toegeseecht/
hadde gelijc de huwelike vorweerde d(air) af gemaect a(nn)[o] lxxii/
junii d(air) no(ta)r(is) af was gabriel hans dat inhout en(de) begrijpt Ende/
scelde(n) d(air) o(m)me met co(n)sente des voirs(creven) qui(n)tens den voirs(creven) gorde sijn/
goede en(de) erfgename(n) vand(en) voirs(creven) thien pet(er)s lijfpen(sien) ende/
allen acht(er)stelle va(n) dien volcomelijc quite P(ro)mitt(entes) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) de ista quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) roelants/
roelofs aug(usti) xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer