SAL7368, Act: V°52.5-R°53.1 (94 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°52.5-R°53.1  
Act
Date: 1474-08-18

Transcription

2018-12-22 by Mi-Je Van Gils
It(em) her herman vanden bossche geheeten int schale prieste(r)/
ende imbrecht mussche van mechelen die voer gebrec van/
geluften van genoechdoene en(de) warandeerscape arnde wijlen/
mussche brueder des voirs(creven) ymbrechts van janne wijlen van/
winxele en(de) zijnen wive gedaen van seke(re)n goeden omtri(n)t/
meerbeke geleg(en) met scepen(en) brieve(n) van loven(en) als mo(m)boe(re)n/
vanden wettig(en) kinde(re)n des vors(creven) wijlen arnts mussche geleit/
zijn tot allen den goeden have en(de) erve desselfs wijlen jans/
en(de) zijns wijfs die de lancste leven(de) geweest es in deen sijde/
en(de) gielijs vand(er) balct arnd weyn [en(de)] anthonijs vand(er) balct/
gebruede(re)n wettige kinde(re) willems wijlen vand(er) balct ende
//
edewart cruypelant zwag(er) der voirs(creven) gebruede(re)n in dande(re) die/
als naiste leven(de) van des voirs(creven) jans wive te rechte geport/
sijn voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) voer tvoldoen vanden/
voirs(creven) gebreken Sijn met malcande(re)n eenswordde(n) en(de) over/
comen vand(en) voirs(creven) gescille [bij] tusscenspreken van hue(re)n vrinden/
in beiden zijde(n) der pointe(n) en(de) inder vueghen als hier nae/
v(er)clairt es dwelc zij deen dande(re) gelooft hebben volcomel(ic)/
te volvue(re)n te voldoene en(de) tacht(er)volgen Te wete(n) dat voir/
alle tselve gebrec soe verre dat aengaet seven boende(re)n/
bosch dair nu de questie af geweest es de vors(creven) gielijs/
ende sijn neven den voirs(creven) geleidden als momboe(re)n betale(n)/
selen de so(m)me van vijftich rinscher guld(en) te xx stuv(er)s tstuc/
dair mede inne gerekent de coste(n) die de vors(creven) geleidde tot/
noch toe moigen hebben gedaen oft geleden Te betalen de/
voirs(creven) vijftich rinsche gul(den) binne(n) neghen weken naistcomen(de)/
als v(er)reycte schout dair inne dat bevorweert es tusscen de/
vors(creven) p(ar)tien vand(er) balct dat de vors(creven) gielijs staen sal voer deen/
helicht en(de) alle dande(re) p(er)sone(n) voirs(creven) sijn neve(n) voir dande(r)/
helicht Bij alsoe dat de vors(creven) geleidde bij overgeve(n) hue(re)r/
wed(er)p(ar)tien blive(n) inde macht van hue(re)n vors(creven) scepen(en) brieven/
en(de) beleide om opde goede achter de vors(creven) gehuysscen gebleve(n)/
de vors(creven) so(m)me met coste en(de) co(m)me(r) die sij doen soude(n) moig(en)/
alsoe wale montcoste(n) die deen der vors(creven) geleidde dair/
om soude moten doen als ande(re) costen van rechte om die vors(creven)/
so(m)me te gecrigen verreycken en(de) verhalen selen moigen oft/
met desen tractaete soe hen dat gelieven sal Met (con)dicien/
wanneer de vors(creven) erfgenamen des voirs(creven) es voldaen selen/
hebben dat dan de vors(creven) geleidde sulken quitan(cie) vand(en) voldoene/
van desen den vors(creven) seven boende(re)n bosch aengaen(de) den voirscr(even)/
erfgenamen geven selen dat den selven erfgenamen ende ande(re)n/
dien dat aengaen mochte in rechte genoech sal moig(en) wesen cor(am)/
langrode heykens aug(usti) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer