SAL7368, Act: V°56.2 (110 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1474-08-26

Transcription

2018-12-22 by Mi-Je Van Gils
Wij langrode heyken scepen(en) te loven(en) doen cont alle(n) liede(n) dat/
opde(n) dach van heden de borg(er)meeste(re)n en(de) rade der stadt va(n)/
loeven(en) oppe(n)baerlijck voir ons gekint hebben dat jorijs de hont/
die der stadt wissele(r) eene(n) tijt va(n) jae(re)n geweest heeft zijne/
officie vanden wissele den wethoude(re)n vander stat voe(r) paessche(n)/
lestlede(n) opgesegt heeft alsoe hij mits v(er)strike(n) vande(n) jaren/
d(air) hij inne verbonden was gelijck de voirs(creven) borg(ermeester)[en] en(de) rade/
bekinden doen mochte en(de) d(air)af v(er)tegen zonder van dan voirtae(n)/
dofficie vanden wissele meer te ex(er)ce(re)n aug(usti) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer