SAL7368, Akte: V°67.2 (132 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°67.2  
Act
Datum: 1474-09-13

Transcriptie

2018-12-23 door Mi-Je Van Gils
Vanden gedinghe dat denijs laukens gevuert heeft voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) tegen janne de maech van werchtere/
van dat de selve denijs den selve(n) janne yesch en(de) geeyscht/
hadde veerthien pet(er)s die hij in diverse(n) p(ar)tien soe van hem/
soe van sijne(n) wive en(de) van ande(re)n zijne(n) sculders soude hebben/
ontfangen dair af de selve denijs begheert hadde en(de) beg(eer)de/
hem betalinge te gescien oft bewijssenisse wair hij die inden/
orboe(r) desselfs denijs hadde gegev(en) Dair op de selve jan de/
maech kinnen(de) genoech die vors(creven) so(m)me in diverse(n) p(ar)tien/
ontfange(n) te hebben seyde dat hij die vier pet(er)s der voirscr(even)/
xiiii pet(er)s hadde ontfaen in afslage en(de) betalinge(n) zijnder/
hue(re)n en(de) vand(en) thien(en) p(rese)nteerde hij bewijssenisse te doene/
wair hij die aen smeede raymakers en(de) elde(r) inde(n) orboe(r) des/
vors(creven) denijs ende sijns wijfs hadde gegev(en) Tot welker be/
wijsseniss(en) hij gewijst was ende die hij te vollen volqua(m)/
conclude(re)nde alsoe der aensprak(en) ongehoude(n) te sijne bieden(de)/
van overtuldich(eit) zijnen eed dat hij alles gheens des hij/
vand(en) voirs(creven) gehuysscen mocht hebben ontfangen in hue(re)n orber/
wedero(m)me hadde uutgegev(en) en(de) dat hij in hen noch in gheene(n)/
van hen een myte oft de weerde d(air) af en was gehouden/
Dair op de scepen(en) van loeven(en) nae seke(re) wed(er)legge(n) bijde(n) vors(creven)/
denise gedaen beide op bewijssenisse en(de) den geboden(e) eed wijsden/
wair de vors(creven) jan de maech den eed dade dien hij gep(rese)nteert/
hadde dat hij der aenspraken ongehoude(n) sijn soude welken eed/
hij dede en(de) wart vand(en) vors(creven) denise gebatteert mair uut(er)lic nae/
tpartijscap wijsden de scepen(en) voorts dat de selve jan mette(n) eedt/
die hij gedaen hadde gestaen soude In scampno sept(embris) xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer