SAL7368, Act: V°77.5-R°78.1 (155 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°77.5-R°78.1  
Act
Date: 1474-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-16 by Mi-Je Van Gils
Bijden rade vand(er) stad zijn geweest lijsb(eth) speelb(er)chs wed(uwe)/
jans wilen golijs woenen(de) te kessele met janne speelb(er)chs/
hue(re)n brued(er) en(de) meer ande(re) hue(r) mage en(de) vriende opdoen(de)
//
de armoede van hue(r) en(de) drie hue(r) wettige en(de) onmondige kinde(re)n/
en(de) drie hue(r) wettige en(de) onmundige kinde(re) die zij behouden heeft/
d(air) af doutste also kintsch is alsmen dat wel weet en(de) heeft/
groote en(de) lange gedinge gehadt die hue(r) ten uut(er)sten mede/
comen zijn en(de) hue(r) wed(er)p(ar)tie die de costen sculdich souden zijn/
te dragen vertogen en(de) afhendich zijn alsoe dat zij de costen/
sal moeten dragen ende betalen Opdoende voirt hoe dat zij/
houden(de) is twee vierdelen wijngaerts gelegen neven een aen den/
kesselberch die driesch liggen om deswille dat zij de macht niet/
en heeft gehadt die te doen wercken bidden(de) om consent vand(er)/
stad dat zij metten voirs(creven) hue(re)n brued(er) en(de) claes golijs als/
maech d(er) voirs(creven) kinde(re) van svaders wegen mochte deen stuck/
wijngaerts en(de) den coepe(r) guedinge doen van weerden om mette(n)/
pe(n)ningen d(air) af comen(de) te doen repare(re)n dand(er) stuc en(de) te betale(n)/
instrume(n)ten gesc(ri)ften en(de) oic hue(re)n p(ro)cur(eur) die zij alnoch sculdich/
is bleve(n) Ende want die bede den hee(re)n vand(er) stad duechdelijc/
en(de) redelijc dochte zijnde soe is hue(r) dat bijder stad geco(n)senteert/
alsoe te geschieden(e) in pleno (con)s(ilio) septembr(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1 [onderaan V°77]
Date: 1475-03-
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-16 by Mi-Je Van Gils
Want jan speelberch die nae uuytwise(n) va(n) dese(n) mo(m)boir gesedt es aflivich worde(n) is Soe es bij overdrage vand(er) stat in zijn stat geset goirdt van rotselair geh(eten) ty(m)m(er)man cor(am) roelofs vos burg(imagistris) et aliis in (con)silio m(ar)cii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer