SAL7368, Act: V°82.2 (165 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°82.2  
Act
Date: 1474-10-03

Transcription

2019-02-18 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opte(n) dach/
van heden datum van desen voir ons come(n) es in p(ro)pe(re)n/
p(er)soene de vors(creven) amelr(ic) pinnoc ende heeft ge(con)stitueert/
gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven/
henricken pynnoc zijne(n) brued(er) alle en(de) yegewelke sijn/
saken questien en(de) gescillen (et)c(etera) alle sijn jairguld(en) sculden/
opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervalle(n) (et)c(etera) in meliori for(ma) P(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer