SAL7368, Act: V°89.4 (184 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°89.4  
Act
Date: 1474-10-18

Transcription

2019-02-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) symon vande(n) gasthuyse die hem als poirte(r) va(n) des(er) stat/
hadde doe(n) uutscrive(n) uuyter hachte(n) d(air)inne de meye(r) va(n) arkene(n)/
hem hadde doe(n) stelle(n) voir haeflike actie d(air)af den dach op/
hede(n) als ten v(er)streken(en) daghe va(n) rechte va(n) sat(er)dage lestled(en)/
diende heeft hem op hede(n) te rechte gep(rese)nteert inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) cor(am) scab(inis) in sca(m)pno/
oct(obris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer