SAL7369, Act: R°125.1 (249 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°125.1  
Act
Date: 1475-11-15

Transcription

2020-02-26 by Karel Embrechts
Allen doen condt dat jouffr(ouw) else pynnock wed(uwe) willems/
wilen van daelhem en(de) henr(ick) van daelhe(m) huer wettich/
sone p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] inden name van henr(icke) voirs(creven) en(de) van/
hubr(echte) van daelhem ynsgelijck wettichs soens d(er) voirscr(even)/
jouffr(ouwe) elsen onder zijn daghe zijnde bij wille wete(n) en(de)/
(con)sente he(re)n jans uuyte(n) lyemi(n)g(en) ridd(er)s maech d(er) voirscr(even) gebr(uederen)/
van svaders wege(n) affirman(tis) hec acta esse in maiore(m) p(ro)fectu(m)/
d(i)c(t)or(um) f(iliorum) hebben geconst(itueert) geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) willem(me) va(n) molle sone stas wile(n)/
van molle wonen(de) te glabbeke clause de beye(re) willem(me) va(n)/
leefdale aut alt(eri) alle en(de) yeg(ewelke) d(er) voirs(creven) gebr(uederen) sake(n)/
questien en(de) gescille(n) jairguld(en) opcomi(n)g(en) in meliori for(ma)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo nove(m)br(is) xv
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt