SAL7369, Act: R°177.2 (325 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°177.2  
Act
Date: 1475-12-19

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op hede(n) datu(m) va(n)/
desen de vors(creven) henric witteman wederroepen(de) en(de) revoce(re)nde yerst/
ende voir al alle ande(r) (com)missien (con)stitucien en(de) p(ro)curacien die hij/
h(ier) voirmaels van des nae bescr(even) steet gegev(en) mach hebbe(n) lonise/
ha(n)nart oft yeman(de) and(er)s ende destitue(ren)de de selve heeft ge(con)sti/
tueert gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en)/
den vors(creven) willem(me) schats sijne(n) winne Te manen teyssce(n) opte/
bue(re)n tontfange(n) alle alsulk(en) chijse rinte(n) en(de) pachte(n) in cap(uynen) s(cellingen) pe(n)ning(en)/
even(en) gherste(n) en(de) and(er)s hoedanich die sijn als de vors(creven) henric/
heeft te leeuwe te bueding(en) te beerse torsmale te dormale te/
wilre te guessenhove(n) te weze(r) en(de) d(air) omtri(n)t D(air) voe(r) te pande(n)/
te daige(n) te beleide(n) rastem(en)te te doen legge(n) die met rechte/
texeque(re)n te v(er)volge(n) te vorde(re)n te bedingen te wynne(n) te verliesen/
componen(di) quitan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo sond(er) met faulte(n) te reken(en) Ende dat de vors(creven) wille(m)/
voir sijn moeyte in desen en(de) des dien aencleeft jairlix soe lange/
hij dat doen sal hebben sal een mudde rogs en(de) vijf ellen lakens/
cor(am) vos burg(imagistro) absoloens ouderogge decembr(is) xix
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt