SAL7369, Act: R°213.3-V°213.1 (385 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°213.3-V°213.1  
Act
Date: 1476-01-19

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) roelof van berthem jan van berthem zijn sone en(de) jouffr(ouw)/
magriete sijn wijf dochter gorts wijlen roelofs in p(rese)ncia hebben gekind/
ende gelijdt dat zij vanden eerweerdigen he(re)n deken en(de) cap(it)len ende/
ande(r) gheestelich(eit) ende oic ingeseten(en) vander stat en(de) ba(n)mijlen van/
luydic en(de) uute(n) handen jorijs de hond gehaven hebben en(de) ontfange(n)/
de so(m)me van tachtentich rinsche gul(den) xii(½) stuv(er)s uut saken van dien/
vijftich rinsche guld(en) staen(de) ten live der vors(creven) jouffr(ouwe) magrieten/
en(de) pet(er)s roelofs huers brueders die wijlen goird hue(r) vader/
gecreech opde voirs(creven) gheestelich(eit) ende ingeseten(en) vand(er) stat ende/
ba(n)mijlen voirs(creven) Te weten de helicht der selver lijfpen(sien) ende alsoe/
xii(½) r(yns) gul(den) te xxi stuv(er)s den geheele(n) die der vors(creven) magriete(n) viele(n)/
ten payme(n)te van november anno lxxii xii(½) r(yns) g(ulden) te(n) selven/
prise huer gevallen ten payme(n)te van meye a(nn)[o] lxxiii xii(½) r(yns) g(ulden)/
te(n) selven prise die der selver jouffr(ouwe) magriete(n) vielen ten payme(n)te
//
van november des selfs jans van lxxiii It(em) xii(½) gul(den) te(n)/
prijse van xxii stuv(er)s den geheele(n) huer gevalle(n) te(n) payme(n)te/
van mey anno lxxiiii It(em) oic xii(½) r(yns) g(ulden) ten prise van xxii/
stuv(er)s den geheelen huer gevalle(n) ten payme(n)te van nove(m)ber/
int selve jair van lxxiiii ende noch xii(½) r(yns) g(ulden) ten selve(n)/
prise huer gevallen in meye anno lxxv lestleden Ende hebbe(n)/
de selve drie p(er)soenen volcomelijc quijt gescouwen die vors(creven)/
eerweerdige he(re)n deken en(de) cap(it)le(n) vors(creven) de vors(creven) ingeseten(en) (den)/
vors(creven) jorise en(de) alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) vand(en) voirs(creven)/
payme(n)ten en(de) t(er)mijne(n) der voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) gelijc voe(r)/
dair af verschenen en(de) van allen ande(re)n t(er)mijne(n) d(air) af van/
dair te voren verschenen P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare)/
de ista recognicio(n)e et quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) ende van allen/
coste(n) en(de) laste(n) die de vors(creven) jorijs uut saken van des(er) betalinge/
mocht hebben te dragen cor(am) pynnoc couck(eroul) januar(ii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt